10 tips om als ondernemer door de Coronacrisis heen te komen

Maarten
|
mei 11, 2020
In dit artikel lees je over:
Primary Item (H2)

De huidige tijd zit vol onzekerheden. Wij van Harvest Finance willen ondernemers graag goed door deze onzekere tijden heen helpen. Daarom hebben wij in dit artikel 10 tips beschreven die u als ondernemer kunt toepassen om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. 

Tip 1: Maak afspraken met klanten om je liquiditeit te verbeteren

Door vooraf heldere afspraken te maken met jouw klanten over de facturatie voor een opdracht, kan je betalingstermijnen verlagen. Waardoor jij sneller beschikt over werkkapitaal en je liquiditeit verbetert. Bijvoorbeeld:

  • Geef klanten korting voor snelle betalingen. Spreek een gunstige termijn af met klanten, waarin jij je facturen graag betaald krijgt en geef hen in ruil daarvoor korting.
  • Stuur opdrachtgevers deelfacturen voor lange projecten. Stuur periodiek (bijv. maandelijks) een factuur naar je opdrachtgever. Dan hoef je niet tot het eind van een langdurig project te wachten op je geld, maar krijg je tussendoor al delen betaald.
  • Vraag opdrachtgevers voor lange projecten om een deel van tevoren aan te betalen. Als opdrachtgevers periodieke betaling te veel werk vinden, is een aanbetaling wellicht een optie. Stuur een klant voorafgaand aan de dienst of levering van een product alvast een factuur met bijvoorbeeld 30% van het totaalbedrag.

Tip 2: Optimaliseer je debiteurenbeheer

Verlaag je kredietrisico door korter op de bal te spelen wat betreft het debiteurenbeheer. Hierdoor zal de gemiddelde betalingstermijn dalen, waardoor jij sneller beschikt over je geld. Geld dat zeker in deze periode hard nodig is om aan je kortlopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen! Deze tips zijn onderverdeeld in de 3 fases van het facturatieproces en we lichten de belangrijkste voor je toe:

  • Factureer snel en duidelijk nadat je het product of de dienst hebt geleverd. Dit maakt het facturatieproces zo eenvoudig mogelijk voor je klanten. Het toevoegen van een iDeal-koppeling aan je factuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat je factuur 3 keer zo snel betaald wordt.
  • Communiceer helder na het verstrijken van de betalingstermijn. Bel bijvoorbeeld in plaats van mail om te zorgen dat de aandacht op jouw openstaande factuur komt te liggen.
  • Zet plan B in werking bij langdurig uitblijvende betaling. Verkoop je factuur bijvoorbeeld aan een incassobureau om je factuur toch nog betaald te krijgen.

Tip 3: Bekijk de mogelijkheden voor leverancierskrediet

Met een leverancierskrediet, levert jouw leverancier goederen die je pas later dan de leveringsdatum hoeft te betalen. Op die manier verstrekt je leverancier een ‘krediet’, want de kosten worden uitgesteld (tot je de goederen hebt doorverkocht). Dit leverancierskrediet kan voornamelijk uitkomst bieden als je voorraad in moet kopen, omdat dit een sterke negatieve invloed kan hebben op de liquiditeit. Hierbij adviseren wij u om in contact met uw leveranciers te treden om de standaard betalingstermijn te verruimen. 

Tip 4: Profiteer van factoring voor directe betaling van jouw facturen

Kan je niet langer wachten op je geld, omdat je inkomsten acuut zijn teruggenomen, je buffers op zijn en/of je je personeel moet blijven betalen? Hoe? Door het verkopen van nieuwe zakelijke facturen op kredietwaardige debiteuren aan een factormaatschappij (reeds openstaande facturen en deelfacturen kunnen wij helaas niet aankopen). Op deze manier verlaag je de betalingstermijnen van je facturen namelijk naar 1 dag. Hierdoor kan jij direct aan je financiële verplichtingen voldoen. Bovendien nemen wij het debiteurenbeheer en het kredietrisico over. Waardoor jij je kunt focussen op het ondernemerschap en 100% verzekerd bent van je geld.

Tip 5: Tegemoetkoming: 4.000 euro voor direct getroffen bedrijven (TOGS regeling)  

Branches die hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen tegen het Coronavirus krijgen op korte termijn een tegemoetkoming van 4.000 euro. Welke bedrijven hiervoor precies in aanmerking komen, is hier toegelicht. Denk bijvoorbeeld aan de horecabranche, reisbranche, evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector.

Tip 6: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) & MKB (Versoepelde Bbz)

ZZP’ers en MKB’ers die levensvatbaar zijn, maar op dit moment in de knel zitten, krijgen tijdelijk maximaal 1.500 euro netto per maand dankzij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De aanvraag hiervoor wordt nu sneller behandeld en verstrekt. Bovendien is het geen krediet, maar een uitkering die aanvult tot het sociale minimum en dus niet terugbetaald hoeft te worden. De Tozo is geënt op de Bbz. De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt voorlopig tot 1 juni 2020.

Tip 7: Tegemoetkoming loonkosten voor werkbehoud ((NOW) vervanging werktijdverkorting (WTV))

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kan je als werkgever onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten voor 3 maanden, met een eventuele verlenging van nog eens 3 maanden. Daarmee kan je werknemers met zowel vaste als flexibele contracten, oproepkrachten en uitzendkrachten in dienst houden en doorbetalen. De NOW is een vervanging voor de werktijdverkorting (WTV). Aanvragen van de NOW kan via het UWV via deze link.

Tip 8: Belastinguitstel en –verlaging

Als u in financiële problemen bent gekomen door de Coronacrisis mag u de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling voor:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting

Bij te late betaling deelt de Belastingdienst bovendien geen verzuimboetes uit en je kunt een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen bij een verwachte lagere winst door de Coronacrisis.

De invorderingsrente voor alle belastingschulden wordt daarnaast tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. De belastingrente wordt ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. 

Tip 9: Versoepelde mogelijkheden kredietverstrekking banken (BMKB-C)

De regeling BMKB-C (een versoepeling van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)) is in het leven geroepen om geld lenen gemakkelijker te maken voor MKB’ers, zodat liquiditeitsproblemen worden voorkomen. Hoe? Als bedrijven een lening af willen sluiten, maar onvoldoende zekerheid kunnen bieden aan de financier (zowel banken als alternatieve financiers) dan staat de overheid deels garant. Door dit stevigere onderpand kunnen ondernemers meer lenen.

Tip 10: 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (GO)

(Middel)grote bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancierings-regeling (GO) als zij lastig een banklening of -garantie kunnen krijgen. Hiermee geeft de overheid 50% garantie op bankleningen en -garanties met een maximum van 150 miljoen euro per bedrijf. De overheid verhoogt het plafond voor het afgeven van de garanties tijdens de coronacrisis van 400 miljoen naar 1.5 miljard euro.

Contact?

Mocht u ten aanzien van bovenstaande vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via 033-2003200 of door een e-mail te sturen naar info@harvestfinance.nl .

Geschreven door: Maarten Roordink

Registeraccountant en eigenaar van Harvest Finance.
Verken meer
Kennis

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor…
Maarten
februari 2, 2023
Kennis

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. Een ondernemer is iemand die een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het…
Maarten
februari 2, 2023
1 2 3 113
Jouw financiën naar een hoger niveau?
We vertellen je graag over de mogelijkheden
Neem contact op

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste financiële trends en weetjes.

Wij zijn jouw eigentijdse accountant en business coach die jouw onderneming laat groeien en bloeien.

Wij zorgen ervoor dat jij je kunt focussen op jouw onderneming én zorgen er daarnaast voor dat jouw onderneming winstgevender wordt.

Contact gegevens

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram