Dga, maak optimaal gebruik van de WKR!

Maarten
|
november 1, 2020
In dit artikel lees je over:
Primary Item (H2)

De werkkostenregeling (WKR) geldt ook voor de dga. Lees hier hoe je optimaal gebruik kunt maken van deze regeling.

Voor 2020 nu extra interessant voor de dga

In verband met de coronamaatregelen is voor 2020 de vrije ruimte van de WKR verhoogd naar 3 procent (voorheen 1,7 procent) voor de eerste 400.000 euro van het fiscaal loon van de onderneming. Dat betekent dat de dga al bij een loon van 80.000 euro, het maximale bedrag van 2.400 euro mag ontvangen zonder belastingheffing!

Onder de WKR mag een werkgever maximaal 1,7 procent voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon plus 1,2 procent van de resterende loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dit is de 'vrije ruimte'. De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie). Over de zojuist bedoelde vrije ruimte hoeft geen loonheffing te worden afgedragen. Over het bedrag dat daarboven uitstijgt, betaalt de werkgever een eindheffing van 80 procent (maar zonder verdere inhoudings- of afdrachtplicht). Naast vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte kan de werkgever nog zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen die gericht zijn vrijgesteld of waarvan de waarde op nihil wordt gesteld ('nihilwaardering').

Gebruikelijkheidstoets

Uitgangspunt is dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de gebruikelijkheidstoets doorstaan, dat wil zeggen niet meer dan 30 procent afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De Belastingdienst hanteert de beleidsregel dat bij voldoende vrije ruimte een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling tot een bedrag van 2.400 euro sowieso (dus zonder verdere onderbouwing) als gebruikelijk wordt aangemerkt. De zojuist bedoelde afwijking van 30 procent geldt niet voor deze beleidsregel.

De dga doet er slim aan te bekijken of er voldoende vrije ruimte is om zichzelf een vergoeding van 2.400 euro toe te kennen.

Overschrijding vrije ruimte vaak voordelig

Zoals gezegd, is het zo dat als het totaal van de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen de vrije ruimte overtreft, de werkgever een eindheffing van 80 procent verschuldigd is over het meerdere. Anders dan je misschien denkt, is het zo dat de 80 procent eindheffing vaak voordeliger uitpakt dan via regulier loon.

Voorbeeld: dga als enige werknemer

Holding BV wil aan de dga, als enige werknemer, een netto vergoeding van 2.400 euro toekennen. Stel dat het belastingtarief waartegen de werknemer wordt belast 49,5 procent is. Om op 2.400 euro netto uit te komen, moet de BV als werkgever een vergoeding toekennen van 4.752,50 euro. Immers:

Bruto vergoeding       € 4.752,50

Af: 49,5% loonheffing € 2.352,50

Netto vergoeding       € 2.400

Stel dat het loon van de dga 100.000 euro is. Dan is de vrije ruimte van de WKR 1.700 euro en de overschrijding is 700 euro. De WKR-heffing bedraagt dan 560 euro. Het voordeel van toepassing van het eindheffingsregime bedraagt dus 2.352,50 euro minus 560 euro = 1.792,50 euro.

Let op: extra aandachtspunt voor de werkgever die gebruik maakt van de NOW

Bij de NOW-regeling zijn extra voorwaarden gesteld. Zo is het in principe verboden om aan de directie bonussen of winstdeling uit te keren.

Als de WKR-uitkering uit de vrije ruimte aan directieleden wordt uitgekeerd, kan dit worden geïnterpreteerd als bonus of winstdeling met als risico dat de NOW-subsidie niet wordt toegekend. Wil je dit risico niet lopen, zie dan af van een WKR-uitkering aan directie. Deze kan wel aan overige personeelsleden worden uitgekeerd.

Echter, bonus is in de NOW niet verder gedefinieerd, dus we weten niet wat hier precies wel en niet onder valt. Het moet in ieder geval wel breed geïnterpreteerd worden. De vraag ligt bij het NBA panel voor afstemming met het Ministerie.

Daarnaast verwachten we deze maand een besluit waarin dit soort dingen hopelijk worden toegelicht. Om alle risico’s uit te sluiten kun je dus beter nog geen bonus uitbetalen; als je het toch wel wilt doen onder de term kostenvergoeding. Maar dan moet het wel een onderbouwde kostenvergoeding zijn voor diverse onkosten (parkeren, broodje, veerpont enz.). Bij twijfel kun je voor die 2.400 euro het risico niet nemen als er NOW is aangevraagd omdat NOW vaak over tienduizenden euro’s gaat.

Overigens is bij NOW 1.0 onder de hoofdregel geen bonusverbod van toepassing.

Meer informatie of advies nodig? Neem dan contact met ons op via 033-2003200 of info@harvestfinance.nl

Geschreven door: Maarten Roordink

Interim CFO I Registeraccountant I Business Coach & eigenaar van Harvest Finance. 10+ jaar auditervaring, hoofdzakelijk bij Big 4-auditkantoren. 6+ jaar ervaring in Financial Control / Business Control.
Verken meer
Kennis

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar €…
Maarten
november 24, 2022
Kennis

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder…
Maarten
november 24, 2022
1 2 3 28
Jouw financiën naar een hoger niveau?
We vertellen je graag over de mogelijkheden
Neem contact op

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste financiële trends en weetjes.

Wij zijn jouw eigentijdse accountant en business coach die jouw onderneming laat groeien en bloeien.

Wij zorgen ervoor dat jij je kunt focussen op jouw onderneming én zorgen er daarnaast voor dat jouw onderneming winstgevender wordt.

Contact gegevens

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram