Wat doet een boekhouder eigenlijk?

Maarten
|
september 21, 2021
In dit artikel lees je over:
Primary Item (H2)

In dit artikel leg ik je uit wanneer jij bij een boekhouder aan het juiste adres bent. En geef ik je antwoord op de vraag, wat doet een boekhouder nou eigenlijk precies.

Als je ondernemer bent, ben je goed in het vakgebied waar jouw focus of expertise ligt. Dit is ook het geval van een boekhouder.

Veelal is de boekhouding een noodzakelijk kwaad voor jou als ondernemer. Toch zijn er ook ondernemers die wel affiniteit met de boekhouding hebben en dit graag doen.

Wil jij dit zelf doen? Weet dan wel dat je de volledige administratie:

 • alle bonnen;
 • facturen, aangiften;
 • rapportages;
 • overzichten etc

7 jaar moet bewaren. Deze bewaartermijn is door De Belastingdienst verplicht gesteld voor iedere onderneming. De grootte of omvang van de onderneming maakt hierin niet uit. Dus een grote onderneming in het MKB maar ook een ZZP’er hebben hier mee te maken.

Heb jij affiniteit met de boekhouding? Is het antwoord op deze vraag Nee, besteed jouw boekhouding dan uit aan een boekhouder. Wist je dat je dan waarschijnlijk meer winst en groei van je onderneming kunt verwachten? Benieuwd hoe je dit realiseerd? Lees dan verder, als boekhouder Amersfoort én accountant Amersfoort vertel ik je er alles over.

Voor welke taken kom je bij een boekhouder terecht?

1. Uitbesteden van de boekhouding

Ben jij het type dat alle bonnetjes en facturen in een schoenendoos bewaard? Om vervolgens aan het eind van het kwartaal te bedenken.... daar had ik iets mee moeten doen.

Dan is het verstandig om je gehele administratie door een boekhouder te laten bijhouden.

De boekhouder houdt voor jou als ondernemer alle zakelijke financiële transacties bij. Vaak gebruikt een boekhouder specifieke boekhoudsoftware. Zo boekt hij/ zij de financiële transacties in. De boekhouder controleert transacties op juistheid voor hij deze inboekt.

Waarbij moet je denken aan financiële transacties? Nou, bijvoorbeeld:

 • inkomende en uitgaande facturen;
 • kas- en banktransacties en bonnetjes.

Maar ook,

 • de activa-staat,
 • de urenadministratie,
 • alle afgesloten zakelijke contracten
 • en de voorraadadministratie horen bij de financiële administratie en vallen ook onder de bewaarplicht van 7 jaar.

2. Uitbesteden van de salarisadministratie

Is jouw bedrijf gegroeid en heb je inmiddels medewerkers in dienst? Dan ben je als ondernemer ook verantwoordelijk voor:

het voeren van een salarisadministratie

EN

Afdracht van loonheffing.

Omdat er sprake is van veel en complexe regelgeving, raad ik aan om de salarisadministratie uit te besteden aan een boekhouder.

Deze regelgeving is deels fiscaal van aard. Het kan ook voortkomen uit specifieke voorwaarden uit de CAO. Dit is afhankelijk van de branche waarin jouw onderneming actief is.

Het resultaat van de werkzaamheden van de boekhouder? Jouw medewerker krijgt zijn/ haar loonstrook op tijd. Plus de aangifte loonheffing is op tijd bij De Belastingdienst ingediend.

Doe je dit als ondernemer te laat?

Dan brengt De Belastingdienst veelal een boete plus rentevergoeding in rekening. Deze kosten kun je besparen door de salarisadministratie aan een boekhouder uit te besteden.

3. Opstellen van de BTW-aangifte

Iedere ondernemer is verplicht om een ieder kwartaal (soms ook iedere maand of jaarlijks) een BTW-aangifte in te dienen.

De enige uitzondering hierop is als je als onderneming gebruik maakt van de KOR (Kleineondernemersregeling). De verplichting tot het indienen van de BTW-aangifte vervalt dan.

Tenminste... totdat de omzet van de ondernemer boven de drempel van EUR. 20.000,- uitkomt.

Wat in de BTW-aangifte tot uitdrukking komt is de BTW over jouw omzet -/- de BTW over al jouw zakelijke uitgaven. Als er per saldo een te betalen BTW positie resultaat in de BTW-aangifte betekent dit dat je meer omzet hebt gehad dan zakelijke uitgaven. Dit is per saldo voor jou als ondernemer goed nieuws, echter is het natuurlijk nooit leuk om belasting te betalen… .. 🙂

4. Opstellen van de VPB aangifte

Als je als ondernemer een B.V. hebt ben je verplicht om ieder jaar een aangifte VPB (Vennootschapsbelasting) in te dienen.

Een boekhouder kan je helpen om de VPB aangifte voor jou op te stellen. Hierbij bepaalt de boekhouder de belastbare winst van jouw bedrijf. De boekhouder houdt rekening met aftrekposten dit verlaagd belastbare winst. Zo betaal jij als ondernemer minder belasting.

5. Opstellen van de aangifte inkomstenbelasting

Heb jij als ondernemer een eenmanszaak of V.O.F. (Vennoot(schap) Onder Firma)?

Dan ben je verplicht om ieder jaar een aangifte IB (Inkomstenbelasting) in te dienen.

Ook als particulier zonder onderneming ben je verplicht om ieder jaar een aangifte Inkomstenbelasting in te dienen... Tenmiste als er bijzondere situaties van toepassing zijn (waaronder bijvoorbeeld een eigen woning).

Een boekhouder kan je helpen om de IB aangifte voor jou op te stellen. Hierbij bepaalt de boekhouder de belastbare winst van jouw onderneming. De boekhouder houdt ook rekening met aftrekposten dit verlaagd de belastbare winst. Zo betaal jij als ondernemer minder belasting.

6. Opstellen van het jaaroverzicht

Een boekhouder helpt jou met het opstellen van het jaaroverzicht voor jouw onderneming. Zo weet je als ondernemer exact hoe het jaar in financieel opzicht is afgerond.

Een ervaren boekhouder kan jou helpen om te kijken waar er nog mogelijkheden liggen. En zo de resultaten verbeteren. Harvest Finance kan jou als ondernemer ook helpen om gedurende het jaar al cijfer inzicht te krijgen. Dit doen wij door middel van dashboarding. Wij kunnen jou gedurende het jaar helpen om de juiste beslissingen te nemen. Zo optimaliseer jij gedurende het jaar de onderneming en wordt groei verder "geboost".

7. Opstellen van de jaarrekening

Een boekhouder helpt je om de jaarrekening van jouw onderneming op te stellen. Of je de jaarrekening nu nodig hebt voor:

 • een financieringsaanvraag ten behoeve van de bank;
 • voor intern gebruik;
 • of voor de verplichte deponering in het geval van een B.V.

je kan de jaarrekening voor verschillende doeleinden gebruiken.

0Om de jaarrekening op te stellen gebruikt de boekhouder speciale jaarrekening software. Deze software stelt een jaarrekening conform de daaraan gestelde vereisten op.

8. Deponeren van de jaarrekening

Heb je als ondernemer een B.V. (Besloten Vennootschap)? Dan ben je volgens de wet verplicht om de jaarrekening van jouw onderneming te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Een boekhouder kan je hierbij helpen.

9. Advisering op het gebied van salarisadministratie

De wet- en regelgeving omtrent de salarisadministratie is zeer complex. Ik raad je dus zeker aan om advies in te winnen bij een boekhouder.

Hij kan jou advies geven over:

 • de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst voor een nieuwe medewerker.
 • Hij helpt om de fiscale aftrekposten en WKR (Werkkostenregeling) te optimaliseren, voor jouw als ondernemer,
 • maar ook voor jouw personeel.

Zo betaal jij zo min mogelijk belasting. Hierdoor betaalt het advies van de boekhouder zichzelf terug. Jij betaalt minder belasting en het geeft een “boost” voor de medewerkerstevredenheid.

10. Advisering op het gebied van belastingen

Een boekhouder weet als geen ander hoe je de belastingregels toepast.. Zo hoef jij als ondernemer minder belasting te betalen.

Je kunt je voorstellen dat een boekhouder dagelijks verschillende ondernemers adviseert

EN

frequent contact heeft met de Belastingdienst.

Wil je als ondernemer ook belastingvoordeel en belasting besparen? Zorg dan dat je een boekhouder inschakelt!

11. Advisering op het gebied van optimalisering en digitalisering van de boekhouding

Wat vandaag de dag steeds belangrijker wordt is Big Data. Wat houdt deze term eigenlijk in? Big Data is de verzamelterm voor het verzamelen en verrijken van data.

Hoe meer data je als ondernemer verzamelt, hoe groter jouw analyse kracht wordt.

Dit leidt tot betere analyses en inzichten. Zo stuur jij makkelijk bij, met groei en beter restulktaat als gevolg.

Een goede boekhouder kan jou helpen om deze data te verzamelen en te structuren. Daarnaast kan hij of zij jou als ondernemer ook helpen om de boekhouding volledig te digitaliseren en de onderliggende bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Wat doet een boekhouder niet?

1.  Samenstellen van de jaarrekening

Een boekhouder kan je niet helpen om de jaarrekening van jouw onderneming samen te stellen. Het samenstellen van de jaarrekening mag een boekhouder niet! Dit mag alleen een accountant.

Een accountant geeft bij het samenstellen van de jaarrekening de zogenaamde “samenstellingsverklaring” af.

Wat is een samenstellingverklaring?

Dit is een accountantsverklaring die worden afgegeven door een accountant. Met een door hem uitgevoerde samenstelling van een overzicht met historische financiële informatie

Denk aan bijvoorbeeld aan een jaarrekening.

De toegevoegde waarde van de samenstellingsverklaring van een accountant? Dat is dat de accountant bij de uitvoering van zijn opdracht gebonden is aan zijn gedragscode. De samenstellingswerkzaamheden moet hij/zij uitvoeren in overeenstemming met de standaard. Zo zal hij er op letten dat hij:

 1. voldoende kennis heeft van het bedrijf waarvan hij het overzicht samenstelt;
 2. het overzicht overeenstemt met het stelsel van financiële verslaggeving dat van toepassing is;
 3. als de onderliggende gegevens onjuist of onvolledig zijn, aanvullende werkzaamheden uitvoert;
 4. het overzicht doorneemt of het toereikend van opzet is en vrij lijkt te zijn van afwijkingen van materieel belang;
 5. als hij stuit op signalen van fraude of onwettig handelen, aanvullende werkzaamheden uitvoert. Dit volgens dezelfde standaard die ook voor controle en beoordelingsopdrachten van toepassing is.

De toegevoegde waarde van het toevoegen van de samenstellingsverklaring aan de jaarrekening? De jaarrekening heeft zo bij externe stakeholders - zoals banken en investeerders - een hogere waarde.

Indien deze situatie van toepassing is voor jouw onderneming neem dan contact op met een accountant. Wij helpen je graag, neem contact op.

2. Controleren van de jaarrekening

Een boekhouder kan je niet helpen om de jaarrekening van jouw onderneming te controleren. Het controleren van de jaarrekening mag namelijk niet door een boekhouder. Dit mag alleen een accountant.

De accountant geeft bij het controleren namelijk ook de zogenaamde “controleverklaring” af.

Wat is een controleverklaring?

Een controleverklaring is een accountantsverklaring met betrekking tot een door hem uitgevoerde controle. Dit van een overzicht met historische financiële informatie.

Vaak is dit overzicht een jaarrekening.

Het bestuur van een vennootschap, stichting, etc, is verantwoordelijk voor de opstelling van het overzicht. De accountant controleert deze en rapporteert daarover door middel van zijn controleverklaring.

Er zijn vier soorten controleverklaringen:

 1. Een goedkeurende accountantsverklaring
 2. Een accountantsverklaring met beperking
 3. Een accountantsverklaring met oordeelonthouding
 4. Een afkeurende accountantsverklaring

Er kunnen toch onzekerheden in de controle of bedenkingen tegen de verantwoording overblijven. Ook al is het een goed uitgevoerde controle. Deze kunnen materieel zijn.

kunnen het oordeel van een lezer van een verantwoording beïnvloeden

of van diepgaande invloed

verantwoording geeft geen getrouw beeld.

Is na controle de onzekerheid of bedenking wel materieel, maar niet van diepgaande invloed? Dan verstrekt de accountant een verklaring met beperking.

Is de (overgebleven) onzekerheid in de controle van diepgaande invloed? Dan volgt een verklaring van oordeelonthouding.

Is een bedenking tegen de verantwoording van diepgaande invloed? Dan volgt een afkeurende verklaring.

Het laten controleren van de jaarrekening van een onderneming is verplicht. Mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet.

Een onderneming of een instelling is (volgens artikel 396 BW 2) wettelijk controleplichtig indien een onderneming twee boekjaren achtereen heeft voldaan aan 2 van de 3 criteria:

 • omzet van meer dan 12,0 miljoen euro
 • balanstotaal van meer dan 6,0 miljoen euro
 • gemiddeld 50 of meer dan 50 medewerkers in dienst.

Deze criteria gelden ook de andere kant op. Voldoe je als onderneming twee jaar onafgebroken niet meer aan de criteria?

Dan is die onderneming niet meer wettelijk controleplichtig.

Zijn de bovenstaande wettelijke vereisten op jouw onderneming van toepassing? Schakel dan een accountant in voor de controle van de jaarrekening.

Benieuwd hoe wij het voor jou zouden regelen? Neem contact op.

Wat kost een boekhouder?

Wat zijn de kosten voor een boekhouder

De kosten zijn afhankelijk van:

 • de grootte van jouw onderneming
 • de mate van automatisering van de bedrijfsprocessen
 • het aantal transacties (bank- en kastransacties, inkoopfacturen en verkoopfacturen)

Een zeer eenvoudige administratie met een gering aantal transacties kan al voor een bedrag van EUR 79,- per maand. Neem voor een offerte op maat contact met ons op.

Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Wat is het verschil tussen een boekhouder en accountant

Deze twee termen worden vaak door elkaar gebruikt. Onterecht wordt vaak gedacht dat accountant een netter woord is voor een boekhouder.

Maar er zijn verschillen!

Verschil in titel:

Om het verschil tussen boekhouders en accountants duidelijk te maken, ga ik eerst in op de titels van de twee.

Boekhouder

De titel boekhouder is niet beschermd. Dit houdt in dat iedereen zichzelf boekhouder mag noemen. Uiteraard zijn er wel opleidingen om personen tot boekhouder op te leiden.

Dit is niet verplicht.

Accountant

De term accountant is wél een beschermde titel. Dit betekent dat niet iedereen zichzelf zomaar accountant kan noemen. De titel mag alleen gedragen worden nadat de benodigde opleiding succesvol is afgerond.

Naast de benodigde opleiding moet ook een praktijkexamen worden afgelegd. Hieruit moet blijken dat de accountant geschikt is om zijn beroep goed uit te kunnen voeren.

Er zijn twee accountantstitels:

 • een registeraccountant (RA);
 • en een accountant-administratieconsulent (AA).

De titel registeraccountant wordt behaald met een universitaire opleiding accountancy (Post-master). Een accountant-administratieconsulent heeft een hbo opleiding accountancy afgerond.

Verschil in werkzaamheden:

Daarnaast is er sprake van een verschil in werkzaamheden die de boekhouder en de accountant uitvoeren. Een accountant heeft een controlerende rol en een boekhouder een uitvoerende rol. Dit betekent dat een boekhouder daadwerkelijk de boekhouding verricht. Terwijl een accountant alleen de boekhouding inricht en controleert.

Voor complexe vraagstukken zal een goede boekhouder je vaak doorverwijzen naar een accountant.

Een boekhouder heeft meestal meer kennis over het uitvoeren van de boekhouding voor kleinere bedrijven. Hij heeft immers vaak meer praktische ervaring heeft. Een accountant heeft veelal ervaring op gedaan bij grotere en complexere bedrijven.

Geschreven door: Maarten Roordink

Registeraccountant en eigenaar van Harvest Finance.
Verken meer
Kennis

Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen om de vrijstelling voor groen beleggen per 2025 te verlagen van…
Maarten
juli 11, 2024
Kennis

Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?

De eigenaar van een caravan heeft een jaarplaats gehuurd op een camping in de gemeente Hilvarenbeek. Zijn caravan is aangesloten op de riolering van het…
Maarten
juli 11, 2024
1 2 3 91
Jouw financiën naar een hoger niveau?
We vertellen je graag over de mogelijkheden
Neem contact op

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste financiële trends en weetjes.
Abonneer
Harvest Finance Logo

Als jouw gedreven accountant en inspirerende business coach, streven we ernaar om jouw onderneming te laten bloeien! Maak nu een afspraak voor een gratis adviesgesprek en ontdek hoe we samen jouw succes kunnen verwezenlijken!

Wij zijn er om jou te ontzorgen, zodat jij je volledig kunt concentreren op jouw onderneming. En daar stopt het niet - we streven er ook naar om jouw bedrijf winstgevender te maken! Laat ons jouw partner zijn in groei en succes, en samen gaan we voor goud!

Contact gegevens

Adres: 
Stadsring 157 B
3817 BA Amersfoort
Telefoon: +31 33 200 3 200 
Mail:  info@harvestfinance.nl
Open van:  Ma t/m Vr: 09:00–18:00
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram